Koncept

Ideja

Karakteristike

Simbol

 

 
 
 
     

GLAVNE KARAKTERISTIKE KASE HA KARATE-DOA

 

  • Viši stepen razvoja u Kase Ha Karate-Dou ogleda se u primeni Ibuki disanja iz donjeg stomaka kao i vizuelizaciji i kontrolisanom usmeravanju svesti.  Na taj način se stiče sposobnost buđenja i kontrole unutrašnje energije Ki.   Primena tako probuđene energije u formi karate tehnika drastično menja sve predstave o snazi i efikasnosti.  Primena Ibuki disanja postaje navika i u svakodnevnom životu i veoma pozitivno utiče na sve vitalne životne funkcije.  Takav kompleksan pristup vežbanju i shvatanju karate veštine utiče na razvoj svesti i duhovnosti što konačno vodi uzvišenijem shvatanju života.

  • Autentičnost Kase Ha pristupa ogleda se u efikasnosti koja mora da stoji iza svake tehnike, jer realnost a ne formalnost je osnovni princip na kome se temelji sistem treninga i izgrađuje adekvatna strategija borenja.

  • Osobenost Kase Ha Karate-Doa se iznad svega ogleda u razvijenom defanzivnom sistemu koji uključuje široku lepezu blokova zatvorenom i otvorenom šakom i odgovarajuće pripremne položaje.

  • Na višem nivou vežbanja gotovo isključivo se koristi Fudo dači stav koji svojom biomehaničkom konfiguracijom omogućava stabilnost i čvrstinu, ali i mobilnost zahvaljujući anatomski prirodnom položaju stopala, kolena i karlice.  Uravnoteženost stava zadovoljava podjednako ofazivne i defanzivne potrebe. 

  • Jedna od specifičnosti Kase Ha Karate-Doa je i korišćenje defanzivnih i ofanzivnih tehnika otvorenom šakom koje je Kaze sensei razvio po ugledu na upotrebu japanske katane.

  • Kase Ha Karate-Do se takođe prepoznaje po jedinstvenom sitemu kretanja koji je tako koncipiran da uključuje pravolinijska, bočna, dijagonalna, polukružna i kružna kretanja koja omogućavaju kontrolu prostora.

  • Kase Ha Shotokan Ryu Karate-Do je takođe jedinstven po konceptu i značaju koji pridaje vežbanju Kata.  U Budo-u kata predstavlja srž  treninga.  Kata predstavlja neiscrpan izvor borilačkih rešenja i ideja koje jedan karateka razvija i usavršava čitavog života.  U Kase Ha Karate-Dou je razvijen sistem vežbanja kata u četiri pravca (Omote, Ura, Go, Go no ura), a praktična vrednost tehnika i strategija (Go no sen, Sen no sen, Tai no sen) u kati se proveravaju kroz  praktičnu analizu (Bunaki i Oyo Bunkai) baziranu na realnosti,a ne na improvizaciji koja ima za cilj estetski efekat.