Koncept

Ideja

Karakteristike

Simbol

 

 
 
 
     

KONCEPT

 

Kase Ha Shotokan Ryu Karate-Do se bazira na  konceptu Shotokan stila karatea koji potiče od osnivača Funakoši Gičina i njegovog sina Jošitake. 

Sensei Taiđi Kaze je posebno bio impresioniran pristupom Jošitake i prihvatio je njegove ideje i viziju karatea, ali je i sam uneo brojne novine i unapređenja u tehnikama i nacinu vežbanja.  I pored sličnosti sa izvornim stilom Kazeov pristup je jedinstven i predstavlja potpuno originalni  Karate-Do sistem.

Pored značajnih unapređenja u stavovima, tehnikama, načinu kretanja, kao i koncepciji vežbanja kata, suštinska razlika se ogleda u izvoru snage.

Kao i u svim drevnim Budo veštinama, i u Kazeovom konceptu karatea snaga dolazi kao posledica toka i usmeravanja unutrašnje Ki energije.  Ona se pobuđuje delovanjem svesti i kontrolom disanja iz donjeg stomaka.  Takva energija ispoljena kroz karate tehnike višestruko nadmašuje efekte koji se postižu samo pokretima tela i mišićnom kontrakcijom.