Koncept

Ideja

Karakteristike

Simbol

 

 
 
 
     

IDEJA

 

Ideja na kojoj se gradi čitava koncepcija Kase Ha Karate-Doa dolazi od drevnog  koncepta Heiho (prethodnik Budo-a).  Heiho je zapravo borilačka strategija na kojoj se bazirao razvoj borilačkih veština drevnog Japana.  Po tom konceptu konačni cilj u razvoju borilačke veštine i ratničke svesti ogleda se u sledećem:

“kada se dostigne maksimum u istraživanju borbene efikasnosti, onda je konačni cilj vežbanja život a ne smrt“.

Po Heiho konceptu, na putu dostizanja takvog nivoa sposobnosti prolazi se kroz šest faza:

  1. Kako doći do pobede uništavanjem protivnika.
  2. Kako doći do pobede koristeći manje snage.
  3. Kako pobediti protivnika a ne uništiti ga.
  4. Kako pobediti protivnika a ne povrediti ga.
  5. Kako izbeći sukob.
  6. Kako uspostaviti ili sačuvati mir.