Šta je budo

Fizički aspekt

Mentalni aspekt

Duhovni aspekt

Zen

 

 
 
 
     

MENTALNI ASPEKT VEŽBANJA U BUDO KARATEU

 

Kompleksnost karate tehnika zahteva stalnu svesnu kontrolu jer, kao što je naglašeno u fizičkom aspektu treninga, pokreti u karateu nisu nastavak ili nadgradnja urođenih motoričkih pokreta već su potpuno novi.

Udeo svesti, odnosno metalni aspekt u procesu vežbanja karatea ima presudnu ulogu kada se teži dostizanju nivoa koji je iznad tehnike.

Ovde nije reč samo o voljnom momentu koji je prisutan u svakom obliku nadmetanja i dokazivanja“.  Kad se govori o mentalnom treningu onda se misli na delovanje svesti koja oslobađa od emocija i koja je usmerena na ostvarivanje komunikacije sa telom u cilju kreiranja “inteligentnog tela“. 

Takvo telo ima razvijenu  senzitivnost da inicira buđenje  unutrašnje Ki energije, iz predela donjeg stomaka.

Dakle reč je o delovanju svesti na višem nivou i sa višim ciljem od onoga koji se odnosi samo na neophodno mehaničko kontrolisanje karate pokreta ili na kontrolu  lopte ili nekog rekvizita kod  sportova.

To je najsuptilniji vid mentalnog treninga i odnosi se na svesnu kontrolu disanja iz donjeg stomaka i njegovu harmonizaciju sa fizičkim pokretima tela, a na višem nivou i sa fiziološkim funkcijama tela.

Takvo svesno “mešanje“ u proces disanja tokom vežbanja karatea predstavlja poseban “napor“ koji se ne može porediti sa onim na prethodnom, fizičkom nivou. 

Usmeravanje i kontrola misli predstavljaju ključ za otkrivanje energetske dimenzije tela koja je najviši oblik ljudske egzistencije.