Šta je budo

Fizički aspekt

Mentalni aspekt

Duhovni aspekt

Zen

 

 
 
 
     

DUHOVNI ASPEKT VEŽBANJA U BUDO KARATEU

 

 

Vežbanje borilačkih veština treba da vodi ka pomeranju granica snage i mudrosti.  Biti moćan i mudar u isto vreme je vekovno čovekovo nastojanje.

Vežbanje karatea počinje najpre učenjem tehnike što predstavlja fizički aspekt treninga.  Mentalni trening predstavljaju koncentracija, vizuelizacija i usmeravanje misli na centar (Tanden) u donjem stomaku (Hara) u cilju usvajanja specifičnog Ibuki disanja. 

Sve to međutim nije dovoljno ukoliko se ne dostigne duhovni aspekt koji se definiše kao stanje “praznine“ ili  oslobođenosti i odlikuje se odsustvom ega.  Suština puta karatea nije u dokazivanju već u ličnom usavršavanju i takvo shvatanje neminovno vodi ka suočavanju sa samim sobom u nagonskoj potrebi da se spozna smisao postojanja i suština života.  

Duhovni aspekt treninga predstavlja suočavanje sa emotivnim bićem koje svakog od nas karakteriše.  U procesu samoizgradnje i sazrevanja ono što nas može “naterati“ da se menjamo je samo iskreno verovanje u najsvetlije ljudske vrednosti. 

Biti jači od sebičnosti, biti iskren i pravedan, ne zavideti drugima, podeliti radost i zadovoljstvo druženja i vežbanja zahteva mnogo više od fizičkog treninga jer mora da dolazi iz duše i iz srca.

Uzalud su potoci prolivenog znoja i na hiljade sati vežbanja, uzalud pojasevi u svim duginim bojama, diplome i medalje po zidovima i pehari na policama, ako se putovanje na tome završi. 

Rezultat ili uspeh na putu Karate-Doa ne visi po zidovima i nije izvan nas, nego u nama. 

Ono što odvaja Karate-Do od običnog fizičkog vežbanja je duhovna dimenzija, tako da ogroman trud i napori uloženi u trening gube svaki smisao ako se ne oplemene kroz mentalni i duhovni aspekt vežbanja. 

Mudrost o kojoj je bilo pomena na početku ogleda se u blagovremenom shvatanju suštine ovakvog puta u karateu.  Takvo shvatanje će vremenom učiniti da dođe do spoja fizičkog, mentalnog i duhovnog bića u nama.

Tada se stiče toliko željena moć, ali i mudrost da se shvati da suština borilačke veštini leži u mentalnoj spremnosti da se suprotstavite opasnosti, a ne u fizičkoj spremnosti da se nadmećete.