Misija

Istorijat

Članstvo

Organizacija rada

Seminari

 
 
 
     

ČLANSTVO U AKADEMIJI

 

Ideja Akademije je razvoj i usavršavanje svakog pojedinca kroz koncept Budo Karatea pa se njena organizacija i delovanje zasnivaju pre svega na pojedinačnom članstvu instruktora.

Klubovi koje vode instruktori su takođe članovi Akademije, tako da po preporuci i njihovi asistenti i napredni učenici ne mlađi od 18 godina stiču pravo da postanu članovi Akademije.

Svaki kandidat najpre dobija status privremenog člana u trajanju od godinu dana, a nakon toga ukoliko je ispunio zahteve, dobija status redovnog člana. 

Član Akademije treba da učestvuje bar na 50% seminara tokom godine da bi zadržao status u Akademiji.